Geslaagde jubilarissen huldiging, en goed bezochte Algemene Ledenvergadering (foto’s)

In al het geweld van de Dutch Masters van 1 mei j.l. zou je haast vergeten dat we op 13 april j.l. ook nog een ledenvergadering hebben gehouden. De opkomst voor de leden vergadering was uitzonderlijk hoog, wellicht was een ieder benieuwd hoe de club de Corona periode had doorstaan.

 

De diverse commissies en het bestuur deden verslag van de laatste 2 jaren en gaven toelichting op de plannen. Het is goed om te constateren dat ondanks alle Corona uitdagingen de club erin is geslaagd om financieel stabiel te blijven, er diverse evenementen zijn georganiseerd, de sponsoren aan boord heeft weten te houden en het leden aantal heeft laten groeien. Als klap op de vuurpijl kon het bestuur mee de delen dat de ingezette procedure voor een wijziging van het bestemmingsplan aangaande de verbouwing en aanbouw van de schuur zo goed als is toegekend (inmiddels definitief). Hierdoor kunnen de beoogde plannen worden voortgezet en hopen we dit jaar toch echt de verbouwing te kunnen starten.

 

De vergadering was tevreden met alle ontwikkelingen en ook de diverse aftredende bestuursleden werden met applaus wederom beëdigd.

 

Voorafgaand aan de ledenvergadering hielden wij onze jubilarissen huldiging. Voordat het buffet werd aangevallen, werden de jubilarissen per jaargang (25-, 40-, 50-, 60- en zelfs 70 jaar) naar voren geroepen en voorzien van de bekende versierselen. Leuk om te zien dat we in ons 70ste levensjaar, 70 jubilarissen hadden. En nog mooier om te zien dat lid van het eerste uur Jan Nikkels ook aanwezig was. Jan memoreerde nog even aan het ontstaan van de club en de stappen die er door de jaren heen zijn gemaakt. We sloten af met een heerlijk buffet waarna een ieder voldaan de ledenvergadering kon volgen.

 

Allen bedankt voor de aanwezigheid.

 

Bestuur MC Hamac Harfsen