Clubwedstrijden

Per seizoen organiseert HAMAC een aantal clubwedstrijden voor haar leden. Iedereen die aan clubwedstrijden wil deelnemen, dient minimaal 14 dagen lid te zijn van de MC HAMAC en dient in het bezit te zijn van een geldige KNMV-districtslicentie of een geldige motocross- of endurostartlicentie.

 

Kalender: klik hier

 

Tijdens deze clubwedstrijden wordt er gereden in de volgende klassen:

  • 50cc
  • 65cc
  • 85cc
  • Sportklasse 125/250/500 CC
  • Liefhebberklasse 125/250/500 CC
  • 40+ klasse
  • Zijspanklasse/Quads (v.a. 14 jaar), voorinschrijving voor donderdagavond 19.00 uur. bij onvoldoende deelname, <5 deelnemers,  geen wedstrijd.

Zijspannen & Quads

Als gevolg van de succesvolle NK competitie zien wij de deelnemersaantallen in deze klasse sterk  schommelen waarbij er regelmatig < 5 combinaties deelnemen aan een clubwedstrijd. Voor 2020 introduceren wij dan ook het voorinschrijven voor de Zijspannen & Quads-klasse. Indien men voornemens is deel te nemen aan de clubwedstrijd, dient men op de donderdagavond voorafgaand aan de clubcross uiterlijk om 19:00 online te hebben ingeschreven en betaald.
Uiterlijk op vrijdagochtend zetten wij online of er voldoende inschrijvingen zijn en of deze klasse van start gaat:

  • Bij voldoende voorinschrijvers, hoeven de voorinschrijvers bij de inschrijftafel alleen nog hun licentie te tonen.
  • Bij onvoldoende voorinschrijvers, crediteren wij het inschrijfgeld en gaan we de tijd gedurende de wedstrijddag anders besteden.

Indien de clubwedstrijd voor de Zijspannen en Quads doorgaat, kunnen deelnemers die NIET hebben voor ingeschreven zich op zaterdagochtend gewoon nog aanmelden. Op wedstrijddag zelf inschrijven zorgt voor deze klasse voor een toeslag van € 5,- extra inschrijfgeld. Dus doe je portemonnee en collega rijders een plezier en schrijf vooraf in.

Leeftijden conform het reglement van de KNMV.

Inschrijfgeld voor clubwedstrijden

 per wedstrijd
50 t/m 85cc  € 10,00
Solo vanaf 125cc  € 15,00
Zijspannen en Quads  € 20,00

Om lid te worden KLIK HIER

 

Om een crosskaart aan te vragen of om in te schrijven voor de clubwedstrijden KLIK HIER

 

KNMV Basis sportlicentie KLIK HIER

Tijdschema clubwedstrijden

12.00 uurInschrijven
13.00 uurTraining
14.00 uur1e manche
PAUZE
2e manche
c.a. 17.00Prijsuitreiking

Prijzen clubwedstrijden

Voor de jeugd zijn er bekers voor de nummers 1,2, en 3.. Voor de andere klassen is er voor de nummers 1, 2 en 3 een bosje bloemen.

Bekers clubkampioenschap

Voor de nummers 1, 2 en 3 in de eindstand van elke klasse van het HAMAC clubkampioenschap worden bekers beschikbaar gesteld. Alleen zij die aan minimaal 40% van de verreden wedstrijden hebben deelgenomen komen voor een beker in aanmerking. De kampioenen en de nummers 2 en 3 zullen na afloop van de laatste clubwedstrijd worden gehuldigd.

Berekening clubkampioenschap

Tijdens je eerste deelname in 2020 zullen we gedurende de manche beoordelen of je in de juiste klasse bent ingedeeld. Voorbeeld: Je rijdt de 1ste manche 1 min. los van de 2de man, dan is de kans groot dat je de 2de manche/volgende wedstrijd promoveert naar de sportklasse. Idem indien je zwaar achteraan eindigt in de sportklasse, ook dan kun je een stapje terug doen naar de liefhebbersklasse.

In principe worden er per seizoen vijf clubwedstrijden van elk twee manches verreden, negen manches tellen mee voor het clubkampioenschap dus daar is één schrapresultaat.

 

• Voor het dagklassement wordt de volgende telling per manche gehanteerd: 50-47-45-43-41-40-39-38 enz.. Voor het dagklassement is de 2e manche doorslaggevend.
• Bij een gelijk aantal punten voor het clubkampioenschap telt eerst het aantal behaalde 1e plaatsen, daarna het aantal behaalde 2e plaatsen. Is er dan nog geen beslissing dan is de klassering van de laatste wedstrijd of manche doorslaggevend.
• Tijdens de clubwedstrijden werken we met transponders. Zonder transponder zal je niet in de uitslag worden opgenomen.
• Per wedstrijddag kan er maar in één klasse worden deelgenomen.
• Per klasse dienen er minimaal 5 rijders/ combinaties te starten. Bij minder dan 5 kunnen klasses worden samengevoegd.
• Startopstelling: Voor de 1e manche van de 1e clubwedstrijd zal de startvolgorde worden bepaald door loting. De startvolgorde voor de 2e manche is op basis van de uitslag van de 1e manche. Voor de 2e en volgende clubwedstrijden geldt als startvolgorde: de 1e manche op basis van de tussenstand en de 2e manche op basis van de uitslag van de 1e manche.
• Uitwisselingswedstrijden tellen niet mee voor het clubkampioenschap.
• De nummers 1, 2 en 3 van het eindklassement ontvangen hun bekers tijdens de laatste clubcross van het seizoen.
• OP HET CIRCUIT ’T PEPPELENBOS GELDEN DE ALGEMENE GEDRAGS- EN FATSOENSNORMEN.

Wel of niet doorgaan van de wedstrijden

Om geen onduidelijkheden te laten bestaan over het wel of niet doorgaan van de clubwedstrijden, zijn de volgende afspraken gemaakt:

 

• Om 9.00 uur ’s morgens bekijkt de crosscommissie, de toestand van de baan en de weersituatie. Dan wordt er beslist of de wedstrijd wel/niet doorgaat.
• Vanaf 10.00 uur zal op www.hamac.nl worden vermeld of de wedstrijd doorgaat.
• Als de wedstrijd niet doorgaat, is de baan ook gesloten voor trainingen.

Vlaggenisten clubwedstrijden

De deelnemers zullen bij toerbeurt voor een vlaggenist moeten zorgen. De deelnemers kunnen op het inschrijfformulier een voorkeursdatum vermelden. Ruim van tevoren zal de desbetreffende deelnemer hierover geïnformeerd worden.
Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan kan de rijder op die dag niet starten! Voor de eerstvolgende wedstrijd zal hij/zij alsnog voor een vlaggenist moeten zorgen en krijgt hiervan geen nader bericht. Bij een onvoldoende aantal vlaggenisten zal niet gestart worden.

 

Wij willen hierbij (wellicht ten overvloede) nogmaals wijzen op het belang van goed functionerende vlaggenisten.
Er doen zich tijdens motorcrosswedstrijden regelmatig, op zich vaak onschuldige, valpartijen voor. Vaak gebeurt dit vlak na een bocht of een springschans. Een attente vlaggenist, of baancommissaris, kan door zijn of haar optreden voorkomen dat er (ernstig) lichamelijk letsel ontstaat.

 

Besef daarom goed welk risico jij jezelf en je collega’s aandoet wanneer je iemand, zonder enige ervaring, vraagt voor je te vlaggen. Een ongeïnteresseerde of niet op zijn of haar taak berekende vlaggenist vormt een potentieel gevaar voor alle deelnemers.
Wij rekenen erop dat het gezonde verstand in dezen zal zegevieren.

 

MC HAMAC is bereid samen met de KNMV een cursus voor vlaggenisten te organiseren.
Aanmeldingen hiervoor s.v.p. zo spoedig mogelijk aan het bestuur of op het circuit.