Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 13-04-2022

Beste MC Hamac lid,

 

Graag nodigen we je via dit bericht uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag 13 april a.s. om 20.00 uur bij Rad van Avontuur, Lochemseweg 134a te Harfsen.

 

Bij binnenkomst liggen het jaarverslag van 2020, 2021 en de notulen van de ALV van 2020 voor je klaar. Mocht je liever van tevoren deze bestanden digitaal ontvangen, dan kun je deze opvragen door een e-mail te sturen naar: bestuur@hamac.nl.

 

De agenda voor de ALV van 13-04-2022:

 1. Opening
 2. Notulen ALV 05-02-2020
 3. Terugblik seizoen 2020 & 2021 en de plannen voor 2022
 4. Mededelingen bestuur
 5. Financieel jaarverslag penningmeester over 2021
 6. Verlag Kascommissie 2021 en benoeming Kascommissie 2022
 7. Vaststellen contributies en tarieven van crosskaarten e.d. voor 2022
 8. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar:
  Wim Lubbers (voorzitter)
  Gaby Loesink (secretaris)
  Johan Zomer (penningmeester)
  Han Kuiper (algemeen bestuurslid)
  Ron Jansen (algemeen bestuurslid)
  Aftredend en niet herkiesbaar:
  x
  Nieuw:
  x
 9. Vacatures
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

Tot dan!

 

Bestuur MC Hamac Harfsen