Noaberplicht –> Samenwerking met VAMC de Graafschaprijders Vorden

Volgens Wikipedia: Iedere noaber heeft in het noaberschap een zogenaamde noaberplicht. Dit is de verplichting de andere noabers desgewenst met raad en daad bij te staan.

 

Zoals de meeste van jullie weten is de Vordense motorclub reeds vele jaren in de weer om de openstelling van hun circuit te borgen. Vooralsnog heeft dit helaas niet mogen leiden tot een heropenstelling van het Deldense circuit. Om haar leden toch evenementen te kunnen bieden organiseert men jaarlijks enkele andere wedstrijden, veelal op maislanden van welwillende landeigenaren.

 

In goed overleg met de cross commissie van de Vordense motorclub, hebben we besloten om tijdens de clubcrossen van zaterdag 25 mei en zondag 1 september ook leden van VAMC de Graafschaprijders toe te laten. Dit betreft een pilot. Vanuit de VAMC komen er 2 klassen die binnen de HAMAC-clubwedstrijd hun eigen wedstrijd met uitslag rijden. Het betreft de klassen:

VAMC Sportklasse –> Bedoeling is dat deze samen zal rijden met onze 500cc klasse (o.v.b.)

VAMC Recreantenklasse –> Bedoeling is dat deze samen zal rijden met onze 40+ klasse.

 

Startopstelling 1ste manche zal op basis tussenstand clubkampioenschap gaan (Bijv. 1. Hamac – 1 VAMC – 2 Hamac – 2 Vamc – 3 Hamac etc.). 2de manche op basis uitslag 1ste manche (in volgorde van binnenkomst, dus geen splitsing tussen Hamac en VAMC).
– Puntentelling op basis van eigen klassen. Iemand die zowel Hamac- alsook VAMC lid is kan in 2 klassen meetellen, mits die samenrijden. Anders dient er een keus qua kampioenschap te moeten worden gemaakt).
– Tarieven op Basis Hamac clubwedstrijden.
– Om in de uitslag voor te komen, is gebruik van een transponder noodzakelijk. Deelnemen zonder transponder kan, maar betekend geen uitslag en/of punten.
– Prijsuitreiking van daguitslag aansluitend aan laatste manche voor zowel Hamac als VAMC

 

Wij hopen dat we hiermee een mooie oplossing voor de VAMC hebben kunnen bieden en rekenen op ieders medewerking. Hoe meer zielen hoe meer vreugd, dus laten we er met elkaar een mooie wedstrijddag van maken.

 

Cross commissie MC Hamac en VAMC de Graafschaprijders

 

Foto: Zoals jullie op de foto aan de helm zien kan VAMC voorzitter Johannes van Kempen akelig plat de bocht om, dus maak de borst maar nat!