Belangrijk bericht voor alle helpers/ volgers en bezoekers

Enduro is een prachtige sport, en deze sport wordt alleen maar leuker wanneer je als bezoekers/helper/volger het intensief volgt. Dat betekend achter je favoriete rijder aan van proef naar proef naar tankstop. Dit om tips en ondersteuning te geven, en anderzijds de diverse proeftijden en bijbehorend wedstrijdverloop te kunnen volgen.

 

Gedrag
Helaas zien wij bij onze eigen enduro, maar ook bij de enduro’s van collega clubs, dat de volgers het niet altijd even nauw nemen met de geldende regels en/of aanwijzingen (van officials). Ongetwijfeld gevoed door fanatisme en enthousiasme is het voor deze personen steeds vaker van belang dat IK op tijd ben, dat IK mijn auto kwijt ben, etc. Door deze manier van handelen kan het voorkomen dat je andere mensen/ de club/ de sport, zwaar dupeert.

 

Bewegwijzering
In deze tijden is het als club al moeilijk genoeg een enduro te organiseren. Laten we er met elkaar dan alles aan doen om ons eigen gedrag niet de oorzaak te laten zijn van het wegvallen van evenementen. Zoals gebruikelijk plaatsen wij in Harfsen BEWEGWIJZERINGSBORDEN die iedereen precies de weg naar de relevante punten wijst. Hier ligt i.o.m. de gemeente Lochem een verkeersplan aan ten grondslag. Het zal best dat er via je navigatie wellicht een weg is die 1,5 minuut sneller is, maar geloof ons; Je hebt tijd genoeg dus volg gewoon die borden, ze staan er niet voor niks.

Nog meer dan andere jaren is het volgen van het verkeersplan dit jaar van belang. Als gevolg van wegwerkzaamheden stond onze crossproef 1 (de Schoolt) even op losse schroeven. In goed overleg met de gemeente en de uitvoerende partij hebben we een prima oplossing kunnen vinden. Deze kan werken indien iedereen de route (zowel op de motor als in de auto) volgt. Doe dit dan ook en spreek elkaar aan op gedrag wat niet door de beugel kan.

 

Parkeren bij de proeven
Bij alle proeven hebben we parkeerweides geregeld. Als iedereen normaal parkeert kunnen we hier alle auto’s prima kwijt. Maak gebruik van de parkeerweides en hou de wegen en bermen vrij toegankelijk. Wellicht moet een van de hulpdiensten er wel voor jou rijders/ster doorheen!

 

Wij gaan als club i.s.m. de KNMV handhaven. En als je je afvraagt hoe, lees dan onderstaand artikel maar even.

 

Iedereen bedankt voor zijn/ haar medewerking, en op naar de volgende 41 Hamac-enduro’s

 

 

60.6 Verplichtingen van de licentiehouder
1. Door het aanvragen en in ontvangst nemen van een licentie onderwerpt de houder zich aan de voorschriften van dit reglement, de overige motorsportreglementen en aan de
aanwijzingen, die door of vanwege het bondsbestuur, of door een official worden gegeven.
2. Het niet opvolgen van aanwijzingen, door de dienstdoende officials gegeven, kan uitsluiting van deelname aan de wedstrijd ten gevolge hebben, ongeacht de eventueel door de jury of de Tuchtcommissie nog te treffen maatregelen. Deze aanwijzingen mogen nimmer in strijd zijn met de KNMV-reglementen. Bij internationale evenementen gelden voor buitenlandse deelnemers dezelfde verplichtingen als voor de KNMV-licentiehouders.
3. De licentiehouder verplicht zich, tegenover andere deelnemers, tegenover het publiek en tegenover de wedstrijdofficials te gedragen zoals een goed sporter betaamt.
4. De deelnemer/licentiehouder is verantwoordelijk voor de gedragingen van zijn monteurs, begeleiders en supporters tijdens evenementen, KNMV-vergaderingen en –bijeenkomsten of gebeurtenissen verband houdend met motorsport in zowel binnen- als buitenland.